AQUA HOTEL - REZERVACE ONLINE

Elektronická permanentka / Abonent

Kdo je abonent?
Abonent je předplatitel/pravidelný návštěvník Aquaparku Děčín, který čerpá výhody formou levnějšího vstupného. Dále má abonent volný průchod vstupním turniketem bez zásahu recepce vyjma návštěvy solária a masáží, v těchto případech je nutná návštěva recepce.

Jak se stát abonentem?
• abonentem se stanete zakoupením elektronické permanentky/čipových hodinek, které se stávají vaším vlastnictvím. Čipové hodinky slouží jako peněženka, ze které se vám odečítají ceny služeb aquaparku
• prvotní zakoupení je za mininimální částku 500,- Kč (150,- Kč čipové hodinky do osobního vlastnictví a 350,- Kč první nabití kreditu)
• kredit lze čerpat na veškeré nabízené služby v celém Aquaparku Děčín
• po vyčerpání kreditu do nuly je potřeba nabít čipové hodinky jakoukoli částkou, minimálně v hodnotě 100,- Kč
• na čipové hodinky je možné uložit jakoukoli částku nad rámec minimálního vkladu v hotovosti, platební kartou nebo platnými poukázkami v pokladně recepce
• platnost kreditu je jeden rok a s každým dalším dobitím nebo návštěvou se o rok prodlužuje
• minimální doba držení čipových hodinek v osobním vlastnictví je 1 měsíc
• bude-li chtít návštěvník čipové hodinky z jakéhokoliv důvodů vrátit, vykoupíme je zpět za 100 Kč
• v případě ztráty čipových hodinek bude zůstatek kreditu po předložení průkazu totožnosti převeden na nové čipové hodinky návštěvníka za poplatek 150,- Kč
• Abonent si může v průběhu návštěvy Aquaparku Děčín zkontrolovat výši zůstatku svého kreditu u infoterminálů na recepci a v plavecké hale, případně v restauraci, wellness nebo u recepční, která abonentovi na požádání poskytne podrobný výpis čerpaných služeb.

Druhy abonentních čipů:
• dospělí - černá barva
• děti do 15 let, studenti, senioři nad 65 let, ZTP, ZTP/P - žlutá barva

Výhody pro abonenty?
• výrazná sleva na vstupném do Aquaparku Děčín oproti jednorázovému vstupnému v průměru o 20 %
• odpadá čekání u pokladny, návštěvník jde přímo přes turnikety a platí za skutečně strávený čas v areálu (min. doba pobytu = 30 minut bazén a 60 minut sauna)
• průchodem návštěvníka přes turniket na recepci se spouští odečet času pobytu. Pobyt abonenta končí průchodem přes turniket na recepci při odchodu.
Příklad:
Porovnání ceny abonentního a jednorázového ceníku za dospělou osobu při délce pobytu 3 hodiny o víkendu v odpoledních hodinách v plaveckém areálu:
• abonentní ceník - celková částka 102,50 Kč
• jednorázový ceník - celková částka 122,50 Kč
Zakoupením čipových hodinek v hodnotě 150,- Kč a minimálním prvním vkladem ve výši 350,- Kč si návštěvník zakládá virtuální „účet“, ze kterého následně čerpá nabízené služby v celém areálu s výraznou slevou na plavání a saunování. Svůj kredit může návštěvník využít k úhradě služeb a občerstvení bez použití hotovosti. Platnost kreditu od posledního nabití nebo návštěvy je 12 měsíců a není vratný.
V případě nevyčerpání do uvedené doby kredit propadá.

Upozornění:
V případě naplněné kapacity aquaparku nelze vpustit návštěvníky do areálu do doby, než se kapacita uvolní.
Po ukončení svého pobytu doporučujeme abonentovi požádat na recepci o vyúčtování čerpaných služeb.

Jednorázové vstupné

Jednorázový ceník je určen občasným návštěvníkům. Návštěvník v pokladně recepce aquaparku uhradí jednorázové vstupné zvolené služby včetně vratné zálohy ve výši 100,- Kč a může si nabít kredit pro nákup služeb v restauraci. V případě překročení doby pobytu nad rámec zakoupeného jednorázového vstupného, bude návštěvníkovi odečtena částka dle skutečně stráveného času v areálu aquaparku z vratné zálohy 100,- Kč. Pokud tato částka přesáhne zakoupený limit včetně zálohy je návštěvník povinen doplatit rozdíl.
• výše vstupného je stanovena dle platného ceníku
• vstupné je možné uhradit v hotovosti, platební kartou nebo platnými poukázkami v pokladně recepce
• po ukončení návštěvy bude návštěvníkovi vyúčtováno vstupné dle skutečně stráveného času v areálu aquaparku a konzumace v
restauraci
• v případě překročení doby pobytu je návštěvník povinen doplatit vyčerpané služby do nuly
• průchodem návštěvníka přes turniket na recepci se spouští odečet času pobytu, pobyt návštěvníka končí průchodem přes turniket na recepci při odchodu
• návštěvníkovi bude účtována pokuta ve výši 350,- Kč, pokud při vstupu nebo pohybu v areálu neoznačí čip u turniketu
• pokud si návštěvník vloží na účet restaurace kredit, může jej využít k úhradě občerstvení bez použití hotovosti
• návštěvník se mezi zónami (plavecká hala, wellness) může pohybovat volně dle platného ceníku, při ukončení doby pobytu bude
odečtena částka dle skutečně stráveného času v dané zóně
• v případě ztráty čipových hodinek uhradí návštěvník poplatek 350,- Kč
• návštěvník si může v průběhu návštěvy Aquaparku Děčín zkontrolovat výši svého kreditu u infoterminálu v plavecké hale, dále v restauraci, wellness a na recepci.

Upozornění:
V případě naplněné kapacity aquaparku nelze vpustit návštěvníky do areálu do doby, než se kapacita uvolní.

AQUA HOTEL - REZERVACE ONLINE