Mateřské školy

Výuka probíhá pod odborným vedením cvičitelky plavání a vodní záchranářky. Lekce je vedena hravou a nenásilnou formou. Výuka probíhá formou her, básniček a písniček. V době výuky plavání se děti pohybují jak ve výukovém bazéně, brouzdališti, tak i v plaveckém bazénu či bazénu atrakcí. Děti se postupně otužují a seznamují s vodou pomocí říkanek. Začínají si osvojovat plavecké dovednosti, orientaci ve vodě a dále osvojení základních plaveckých dovedností, která postupuje do výuky plavání. Nejdůležitější metodou při aktivitách dětí je hra a motivace veškeré pohybové činnosti, protože při hře je voda pro děti příjemným prostředím.Podrobnosti Vám rádi sdělíme na telefonu: 412 704 220 GSM: 608 280 026 nebo na e-mailové adrese:  skolaplavani@dcsportovni.cz