TOBOGÁNY MIMO PROVOZ

18. září v 11:20

Vážení návštěvníci, po několika změnách termínů se zdá, že je konečně rozhodnuto, kdy se začne s výměnou našich již dosluhujících tobogánů za nové. Tím datem je pondělí 24. července. Od tohoto dne nebude v provozu ani jeden ze tří tobogánů (žlutý, červený i pneutobogán), což je jistě nepříjemné, ale naše organizace se rozhodla tento fakt částečně vykompenzovat snížením vstupného do vnitřního prostoru haly, a to o 20 %. Snížené vstupné platí rovněž od pondělí 24. července. Ve venkovním prostoru dojde jen k malému omezení, kdy zhotovitel v rámci realizace stavby bude využívat prostor pod tobogánovými tubusy.